Έλληνες στη Γερμανία

Στη δεκαετία του ’60 οι Έλληνες
που εγκατέλειπαν τη χώρα,
αναζητούσαν μια καλύτερη τύχη
στα εργοστάσια της Γερμανίας.

 

Η κατάσταση από το 2009 είναι διαφορετική από το παρελθόν, τόσο ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης των σύγχρονων μεταναστών όσο και ως προς τις δυνατότητες που έχουν για να βοηθήσουν τις οικογένειές τους.

 

Το φαινόμενο είναι ιδιαιτέρως έντονο
στην περίπτωση των γιατρών.
Σύμφωνα με το BÄK-Ärztestitik, για παράδειγμα η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των ξένων ιατρών
στη δεύτερη θέση.

Ο μεγαλύτερος αριθμός
αλλοδαπών ιατρών ήρθαν το 2015 από τη
Ρουμανία (4062) και την Ελλάδα (3017).

Οι Έλληνες της Γερμανίας αποτελούν 

την τέταρτη μεγαλύτερη ομάδα μεταναστών της χώρας, μετά από Τούρκους, Ιταλούς και Πολωνούς.


Στα τέλη του 2006 στη Γερμανία ζούσαν
303.761 πολίτες με ελληνική υπηκοότητα.

Σήμερα ζουν στη Γερμανία
περίπου 450.000 Έλληνες
(Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία (Statistisches Bundesamt).

 

Πάνω από το ένα τέταρτο του ελληνικού εργατικού δυναμικού είναι ειδικευμένοι επαγγελματίες.
Οι Έλληνες (περισσότεροι από 12.000
αυτοαπασχολούμενοι) αποτελούν το
μεγαλύτερο ποσοστό (10.3%) των αυτοαπασχολούμενων μεταξύ των ξένων που ζουν στη Γερμανία.

 

Περίπου 1.000 από αυτούς είναι χονδρέμποροι και λιανοπωλητές. 

Με το 60%, η Έλληνες αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των ξένων
γαστρονόμων στην Γερμανία
(Πηγή: magazin-botschaft.de).

 

Σήμερα, οι Έλληνες έχουν πλήρη ενσωματωθεί στη γερμανική κοινωνία, είναι οργανωμένοι σε κοινότητες: http://oekg.de/de/
& http://www.orthodoxie.net/

και αποτελούν την Γερμανία 

ως δεύτερη πατρίδα τους.

 

Περίπου 40.000 Έλληνες έχουν ολοκληρώσει την επαγγελµατική τους εκπαίδευση και κατάρτιση στη Γερμανία.

 

Κάθε δέκατος Έλληνας, έχει ζήσει
ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
της ζωής του στην Γερμανία.
(Πηγή: auswaertiges-amt.de).