Ελληνικές κοινότητες και ελληνικοί σύλλογοι στη Γερμανία

Σήμερα ζουν στη Γερμανία περίπου 450.000 Έλληνες,
έχουν πλήρη ενσωματωθεί στη γερμανική κοινωνία
και είναι οργανωμένοι σε κοινότητες και συλλόγους .

Ο στόχος των ελληνικών συλλόγων και κοινοτήτων
είναι η μετάδοση του ελληνικού πολιτισμού,
στις νεότερες γενιές των ομογενών στη Γερμανία.

Προβληθείτε στην ιστοσελίδα μας,
γίνετε συμμέτοχοι στην προσπάθεια μας !

Εγγραφείτε εδώ: https://www.mygreeks.de/add-listing/

Βρείτε ελληνικούς συλλόγους και κοινότητες στη Γερμανία εδώ:
https://www.mygreeks.de/category/vereine-gemeinden/

Στηρίξτε την προσπάθεια,
για να φέρουμε τους Ομογενείς επιχειρηματίες
με τους Έλληνες και Φιλέλληνες πιο κοντά !

mygreeks.de είναι ο νέος ελληνικός κατάλογος επιχειρήσεων για τη Γερμανία
και υποστηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις
να αυξήσουν στη Γερμανια την αναγνωρισιμότητα τους.

mygreeks.de
για να σας βρίσκουν όλοι!

Go Live!, Go Greek!